Eetstoornissen

In onze hedendaagse maatschappij speelt ons lichaamsbeeld en ons lichaamsgewicht vaak een grote rol in ons leven. Velen onder ons proberen te beantwoorden aan een onrealistisch schoonheidsideaal en hebben een verlangen om slank en sportief door het leven te gaan.
Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 60% van de vrouwen toegeeft dat hun lichaamsgewicht een negatieve invloed heeft op hun leven. Hetzelfde geldt voor mannen. We zijn omringd door (onrealistische) beelden van dunne en mooie mensen, en daardoor kunnen we ons ongelukkig voelen als we onze lichamen gaan vergelijken. Door overmatig diëten, vasten, extreem sporten, calorieën tellen, laxeermiddelen gebruiken, … kunnen er problemen ontstaan en deze problemen kunnen op elke leeftijd voorkomen.

Voor sommige personen kan jezelf voeding ontzeggen, een manier zijn om controle over je leven te houden. Daarnaast kunnen eetbuien, een manier geworden zijn om om te gaan met stress en angst. De eetstoornis waarmee je geconfronteerd kan worden, is afhankelijk van persoon tot persoon en moet in zijn uniciteit bekeken worden, om zo een manier te kunnen vinden om hiermee om te gaan.

Verstoorde eetproblemen kunnen leiden tot verscheidene fysieke klachten zoals tandbederf, nierschade, botontkalking, een te hoge of te lage bloeddruk, cardiovasculaire problemen, gastro-intestinale problemen, gebrekkige groei bij jongeren en depressieve gevoelens.

Hoe weet ik of ik een eetstoornis heb?
Enkele vragen die je jezelf kan stellen:
Ben je veel bezig met voeding?
Ben je veel gewicht verloren?
Heb je een geheime voedselvoorraad?
Verzin je excuses om niet in de buurt van anderen te hoeven eten?
Draag je kleding om je lichaamsvorm te verbergen?
Neem je laxeermiddelen of sport je overdreven?
Maak je je zorgen om de controle te verliezen?
Hebben mensen uit je omgeving opmerkingen over je gewicht of eetgewoonte?

Eetstoornissen waarbij psychotherapie zinvol kan zijn

Psychotherapie kan ervoor zorgen dat de onderliggende oorzaak die de eetstoornis veroorzaakt, aangepakt wordt. We kunnen helpen bij o.a. de volgende problemen:

Comfort-eating
Anorexia Nervosa
Boulemia Nervosa
Orthorexia Nervosa
Pre-occupatie rond het lichaamsgewicht
Binge-eating
Een negatief lichaamsbeeld
Eetbuien
Diëten
Overeten
Braken
Laxeermiddelen gebruiken
Overdreven sporten (compensatie)
Andere eetstoornissen
 
Psychotherapie kan helpen bij het in kaart brengen van de gedachten en gevoelens die de eetstoornis in stand houden. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de eetstoornis, om triggers te identificeren die een bepaald eetgedrag kunnen uitlokken en om te werken aan een positief zelfbeeld.

Eetstoornissen zoals Anorexia kunnen in sommige gevallen zeer moeilijk te behandelen zijn. Vaak wordt er multidisciplinair gewerkt en in extreme gevallen zal een opname noodzakelijk zijn.
Als u zelf of uw kind eetproblemen ervaart, kunt u altijd contact opnemen voor een afspraak. We kunnen bekijken wat psychotherapie voor u kan betekenen.

IPO | Tielt-Winge

Leuvensesteenweg 129 - 3
3390 Tielt-Winge

ipo.tielt.winge@gmail.com

© IPO | Tielt-Winge 2024

Openingsuren

Consultaties:
Op afspraak (ma - do)
ipo.tielt.winge@gmail.com