Praktijk Psycha

Welkom bij Praktijk Psycha: gespecialiseerd in individuele psychotherapie voor volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 8 jaar. Daarnaast kan je ook terecht voor relatie en gezinstherapie, voor psychodiagnostiek en loopbaanbegeleiding met VDAB-loopbaancheques.

Momenteel is er een wachttijd voor nieuwe aanmeldingen. Via volgende link kan je je inschrijven voor de wachtlijst. Van zodra er een plaats is kan je een moment naar keuze inplannen voor een afspraak.

Vrouw zit bij psycholoog

Klinisch psycholoog voor jongeren en volwassenen

Jongeren en volwassenen kunnen terecht voor een psychotherapeutisch traject rond indicaties als: angst, depressie, burn-out, eetproblemen, stress, ...

man met problemen op het werk

Loopbaanbegeleiding

Ervaar je moeilijkheden op het werk, onenigheden met je collega's of verantwoordelijke, of wil je iets anders doen. Betaal slechts €10 per uur met loopbaancheques.

Diagnostiek

Psychodiagnostiek

Je kan hier terecht voor psychodiagnostiek bij kinderen en volwassenen, zoals o.a. een intelligentieonderzoek of IQ-test, onderzoek naar autisme of adhd en een belevingsonderzoek.

Psychologisch gesprek

Relatie en gezinstherapie

Daarnaast kan je terecht voor systeemgerichte therapie, zoals relatie en gezins-therapie.

Hoe werkt het?

Aanmelding
Je legt je afspraak vast: dit kan via e-mail of telefoon.
Intakegesprek
We bespreken samen wat er goed loopt, waar de moeilijkheden liggen en wat er nodig is en of psychotherapie helpend kan zijn voor jou.
Therapie
We komen op regelmatige basis samen voor psychotherapeutische gesprekken, dit is de eigenlijke therapie
Beterschap
Na het einde van het traject kunnen de sessies met meer tijd tussen gepland worden als opvolging."Hoe verloopt de opstart en wat kan ik verwachten van psychotherapie?"

"Voor welke thema's kan ik terecht?"

"Hoeveel sessies zijn er nodig om mijn probleem te verhelpen?"

Alles start bij de aanmelding. Je neemt contact met ons op via e-mail, telefoon of via het contactformulier. Je krijgt ten laatste binnen enkele dagen nog antwoord van ons. Dan leggen we een moment vast voor een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek wordt er bekeken waarom je je op dit moment aanmeldt voor psychotherapie en wat jouw wensen en verwachtingen zijn. Er wordt samen met jou gekeken naar de mogelijkheden. Een intakegesprek is een kennismakingsgesprek waar je ook kan nagaan of er een klik is met de psycholoog of therapeut. Na het intakegesprek volgt de eigenlijke psychotherapie. Afhankelijk van jouw hulpvraag, kan er dieper ingegaan worden op verschillende thema's. Voorbeelden zijn: "algemeen functioneren, gezondheid, werk en school, sociale omgeving, werken rond uitzicht en hoop, zelfwaardegevoel en zelfvertrouwen, affectregulatie, ingrijpende gebeurtenissen en traumaverwerking, rouw, angst, paniekaanvallen, eetproblemen, depressieve klachten, stress en burn-out klachten, ADHD, autisme, ..."

Na het verkennen van deze thema's kunnen we verder ingaan op wat voor jou belangrijk is. Dat kan d.m.v. gesprekken, maar ook door oefeningen om hier thuis nog verder mee aan de slag te gaan. De duur van psychotherapie is afhankelijk van jouw hulpvraag.  Sommige personen zijn na één of een aantal sessies verder geholpen, andere personen blijven voor een langere periode op gesprek komen. Afhankelijk van jouw hulpvraag, wordt besproken of de sessies wekelijks doorgaan of dat er enkele weken tussen gelaten worden. Op het einde van het psychotherapeutisch traject  verwachten we beterschap. Dat wil niet altijd zeggen dat de klachten volledig weg zijn, maar wel dat je je beter voelt en dat je deze goed kan dragen. Op dit moment kan er meer tijd tussen de sessies gelaten worden, bijvoorbeeld, een sessie op maandelijkse of twee-maandelijkse basis, als opvolging. Uiteindelijk kan de therapie volledig worden afgesloten.

Psychotherapie

Voor volwassenen, kinderen, jongeren en ouderen. Iedereen is welkom bij Praktijk Psycha.

Loopbaan-begeleiding

Voor werkgerelateerde problemen kan je bij ons terecht voor loopbaanbegeleiding

Relatie en gezinsbegeleiding

Systeemtherapie is gericht op meer dan één persoon: het doel is het versterken van de band en relatie.

Intelligentie onderzoek

Intelligentie in kaart brengen a.d.h.v. een IQ-test, onderzoek naar hoog-begaafdheid of voor terugbetaling logopedie.

Diagnose AD(H)D

Via een diagnostisch onderzoek naar adhd of add kan je nagaan of er sprake is van een aandachtstekort of aandachtsstoornis

Diagnose Autisme

Via een diagnostisch onderzoek naar autisme of ASS kan je nagaan of de verschillende kenmerken van autisme aanwezig zijn.

Psycholoog Vlaams Brabant

Bij welke problemen, thema's of hulpvragen kan een psycholoog helpen?

Een Psycholoog kan helpen bij:

Een psycholoog kan helpen bij verschillende hulpvragen of problemen. Een psycholoog werkt altijd met het gesprek, aanvullend met oefeningen. Een Klinisch Psycholoog (in Nederland: Gezondheidspsycholoog) mag net zoals een psychiater ook aan psychodiagnostiek doen. Een psycholoog mag echter geen medicatie of ziekte-attest voorschrijven. Vaak werken psychologen, huisartsen en psychiaters samen.

Een psycholoog kan helpen bij volgende thema's

Angst | Stress | Fobieën | OCD

Depressie | Rouw | Zelfmoordgedachten

Trauma | Misbruik en Mishandeling

Eetproblemen | Anorexia Nervosa

AHDH | ADD | Autisme | Diagnostiek

Relatie en gezin | Seksuele problemen

Persoonlijkheidsstoornis | Woedebeheersing


Wachtlijst

Afspraak maken?

Momenteel is er een wachttijd voor nieuwe aanmeldingen. Via volgende link kan je je inschrijven voor de wachtlijst. Van zodra er een plaats is kan je een moment naar keuze inplannen voor een afspraak.

Wanneer kan ik terecht?

De gemiddelde wachttijd kan variëren. Voor psychotherapie en psychodiagnostiek zal dit gemiddeld 1 - 4 maanden zijn. Voor loopbaanbegeleiding en IQ-testen kan je vaak op korte termijn terecht.Wachtlijst psycholoog
WSE Kwaliteitslabel

WSE Kwaliteitslabel door de Vlaamse Overheid

Waarom kiezen voor onze praktijk?

Het WSE Kwaliteitslabel van de Vlaamse Overheid toont aan dat wij als organisatie aan de kwaliteitseisen voldoen over verschillende domeinen heen. 

Holsbeek

Dutselstraat 117
3220 Kortrijk Dutsel
(Vlaams Brabant)

Tielt-Winge

Tiensesteenweg 49
3390 Tielt-Winge
(Vlaams Brabant)

Antwerpen, Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Deurne (Antwerpen)

Online

Via Skype, Whereby of telefonisch.

Psycholoog

Lynn Spillemaeckers
Klinisch Psycholoog Loopbaanbegeleider
Erkenning: 912116905
Visum: 263608
RIZIV: 7-00475-59-000

Contact

Email: lynn.praktijk@gmail.com

Inschrijven WACHTLIJST