Familiale bemiddeling

Conflicten in gezinnen of families komen wel eens vaker voor. We kunnen veel redenen bedenken waarom mensen de beslissing nemen om uit elkaar te gaan. Geen enkele reden is gemakkelijk, het vraagt een moedige stap. Scheiden brengt helaas wel een hele reorganisatie met zich mee. Bemiddeling helpt jullie om tot akkoorden te komen.

Een familiaal bemiddelaar helpt jullie waarin scheidingsbemiddeling een houvast kan bieden. Bij scheiden komen er altijd veel verschillende emoties aan bod. Alles wat jij en je ex-partner afspreken, is bepalend voor jullie toekomst. Daarom is het van enorm belang dat een scheidingsbemiddelaar jullie kan laten scheiden met respect voor elkaar.

De bemiddelaar is een neutrale derde, die op een constructieve manier de scheiding zal helpen afronden. We helpen jullie om alles juridisch correct op papier te zetten. Dit kan gaan over vermogensrechtelijke zaken (huis, auto, …). Als er kinderen betrokken zijn, is het belangrijk hier extra aandacht aan te besteden. Het partnerschap eindigt, maar het ouderschap natuurlijk niet. Het is belangrijke dat kinderen niet gekneld raken in de conflicten waar mama en papa tegen aan lopen. Afspraken rond kinderen gaan over ouderlijk gezag, verblijfsregeling en kostenregeling.

Familiale bemiddeling kan ingezet worden voor een echtscheiding te regelen, maar ook bij andere conflicten in familiale context.

Wil je graag familiale bemiddeling opstarten. Je kan hiervoor terecht bij Lynn Spillemaeckers. Zij is erkend bemiddelaar in familiezaken.

Stuur een e-mail met uw aanvraag naar lynn.praktijk@gmail.com

familiale bemiddeling in tielt-winge

IPO | Tielt-Winge

Leuvensesteenweg 129 - 3
3390 Tielt-Winge

ipo.tielt.winge@gmail.com

© IPO | Tielt-Winge 2024

Openingsuren

Consultaties:
Op afspraak (ma - do)
ipo.tielt.winge@gmail.com