Automutilatie of zelfverminking

Automutilatie of zelfverminking is het aanbrengen van verwondingen bij zichzelf. Dit kan men doen door zichzelf te snijden, te verbranden, te krabben, ergens tegen te lopen, …

Vaak is het een gevolg van intense innerlijke onrust, angst en/of onderdrukte emoties. Zelfverwonding is het niet hetzelfde als een zelfmoordpoging: hoewel sommige mensen die zelfbeschadigend gedrag stellen, een zelfmoordpoging ondernemen is het niet noodzakelijk zo dat personen die aan automutilatie doen, een verlangen hebben om hun leven te beëindigen.
Een persoon kan zichzelf fysiek pijn doen, om uiting te geven aan de emotionele pijn of andere emoties of om controle over zijn of haar lichaam terug te winnen. Onbehandeld kan zelfverminking jaren blijven aanslepen.

Als jij of iemand die je lief is aan zelfverminking doet, weet dat je er niet alleen voorstaat, en dat er ook voor jou een uitweg is.

Symptomen

Hieronder een lijst van symptomen en problemen die vaak gepaard gaan met zelfverminking, en waarvoor psychotherapie een antwoord kan bieden:

Gevoelens van leegheid
Onvermogen om zichzelf uit te drukken
Identiteitsproblemen
Problemen op seksueel vlak
Misbruik
Depressieve gevoelens
Laag zelfvertrouwen
Schaamte
Woede
Stressvolle situaties
Dissociatie
Lage zelfwaarde

IPO | Tielt-Winge

Wersbeekstraat 16A
3391 Tielt-Winge

© IPO | Tielt-Winge 2022

Openingsuren

Consultaties:
Op afspraak (ma - vrij)