Welkom

Even voorstellen:

Ik ben Lynn Spillemaeckers, klinisch psycholoog.

Al vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd in het psychologisch welbevinden. Ik volgde mijn opleiding Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent en ging vervolgens in verschillende settings aan de slag zoals o.a. binnen het bedrijfsleven, als leerlingenbegeleider en pedagogisch coördinator in het provinciaal onderwijs en als crisisbegeleider in een MPI.

Psycholoog Lynn Spillemaeckers

Nadien besloot ik om me verder te specialiseren gedurende een 4-jarige opleiding binnen de integratieve psychotherapie, wat betekent dat er vanuit de hulpvraag en de noden van de cliënt wordt gekeken en dat zowel technieken uit de cognitieve gedragstherapie, uit de systeemtherapie en uit de psychodynamische therapie kunnen worden aangewend om te komen tot een op maat geschreven therapeutisch traject. Dat kan een oplossingsgericht, kortdurend traject zijn vanuit de positieve psychologie, maar evengoed een therapeutisch traject op langere termijn.

Integratieve psychotherapie gaat enerzijds over een integratie van psychotherapeutische technieken (cognitief gedragstherapeutisch, systeemgericht, psychodynamisch, experiëntieel, …) maar ook over de integratie van de menselijke ervaring (denken, voelen, doen, verleden, heden, toekomst).


Verder specialiseerde ik mij in de psychodiagnostiek. Bij een psychodiagnostisch traject wordt steeds gewerkt vanuit de proces-diagnostiek waarbij we steeds kijken naar de zinvolheid van een diagnose binnen een bepaalde context en met oog voor sterktes, de toekomst, betekenis en impact van deze diagnose.


Ondertussen werk ik als zelfstandig psycholoog in mijn eigen praktijk sinds 2016. Samen met mijn collega Kim Peters, richtten we IPO op: een praktijk voor psychologische en professionele ondersteuning. We waarderen het multidisciplinair samenwerken binnen een professioneel evidence-based kader. We werken vanuit 3 locaties: Antwerpen (hoofdvestiging), Willebroek (Kim Peters) en Tielt-Winge (Lynn Spillemaeckers).


Naast psychologie werd het zorgaanbod uitgebreid naar loopbaanbegeleiding (Mandaat en erkenning door VDAB) en familiale bemiddeling (Universiteit Antwerpen).


Erkenning: 912116905
Visum: 263608
RIZIV: 7-00475-59-000


Functies, opdrachten, mandaten

Klinisch Psycholoog

• Eerstelijnspsycholoog voor netwerken Diletti (volwassenen) en Yuneco (kinderen, jongeren, gezinnen)

• Coördinator praktijk IPO Antwerpen - Willebroek - Tielt-Winge

• Loopbaanbegeleider, Coördinator van het door VDAB gemandateerd loopbaancentrum CareerPoint

• Ouderenpsycholoog: WZC Huis Vandecruys

• Familiaal Bemiddelaar

• Integratief Psychotherapeut

• Bestuurslid Psychologenkring Leuven

• Klinisch Psycholoog - supervisor (VVKP)


Diploma's en langdurige opleidingen:

• Master Klinische Psychologie - Universiteit Gent

• Postgraduaat Integratieve, Humanistische en Experiëntiele psychotherapie - Vives - Associatie KU.Leuven

• Basisopleiding Bemiddeling + specialisatiemodule Familiale Bemiddeling - Universiteit Antwerpen

• Juridische opleiding tot Gerechtsdeskundige - KU.Leuven

• Erkend Loopbaanbegeleider - VDAB

• Counselor in Existentieel Welzijn - KU.LeuvenX

• Masterclasses Psychodiagnostiek


Lidmaatschappen

Psychologenkring Leuven

• Psychologencommissie

• Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen

• Belgische Vereniging voor Psychotherapie

• Federale Bemiddelingscommissie


Andere werkervaring

• Vrijwilligerswerk Psychologische hulp: Covid-19 lijn - Netwerk ELZ Antwerpen
2020

• Ambulante ondersteuning voor volwassenen met ASS - vzw Hejmen
2018-2019

• Crisisdienst/Medische dienst - MPI Ave Regina
2016-2018

• Pedagogisch coördinator, leerlingenbegeleiding PTS Mechelen en Boom
2015-2016

• Vrijwilligerswerk centrum ter preventie van zelfdoding
2014-2018

• Vrijwilligerswerk SENSOA
2014

IPO | Tielt-Winge

Leuvensesteenweg 129 - 3
3390 Tielt-Winge

ipo.tielt.winge@gmail.com

© IPO | Tielt-Winge 2024

Openingsuren

Consultaties:
Op afspraak (ma - do)
ipo.tielt.winge@gmail.com