Stress

Stress is een van de meest voorkomende mentale gezondheidsproblemen in Europa. Met kleine hoeveelheden stress, kunnen we overweg, maar als we gedurende lange tijd geconfronteerd worden een grote hoeveelheden stress en spanning, kan dit een negatieve impact hebbenop onze relaties, prestaties op school en op het werk en kan dit leiden tot paniekaanvallen en depressieve gevoelens. Tekenen van stress zijn o.a.: irriteerbaarheid, concentratieproblemen, veranderingen in eetlust, gebrek aan motivatie, daling in het libido, vermijden van sociaal contact en stemmingswisselingen. Stress kan ook fysieke gevolgen hebben: zoals o.a.: huidaandoeningen zoals psoriasis, spijsverteringsproblemen, hoofdpijn, rugpijn nekpijn, spierpijn, een te hoge bloeddruk en lichamelijke pijn.

Stress management of goed omgaan met stress en spanning, is daarom, zeer belangrijk. In therapie bekijken we niet alleen hoe we de stress-levels of het spanningsniveau onder controle kunnen houden. We kijken ook hoe het komt dat je zoveel stress ervaart en welke elementen uit je leven hieraan bijdragen. Het aanleren van relaxatietechnieken, kan ook deel uitmaken van het therapeutisch proces.

Voor volgende stress-gerelateerde problemen kan psychotherapie een oplossing bieden:

Werkdruk
Spanningen binnen het gezin
Relatieproblemen
Paniekaanvallen
Prikkelbaarheid
Lichamelijke problemen ten gevolge van stress

IPO | Tielt-Winge

Leuvensesteenweg 129 - 3
3390 Tielt-Winge

ipo.tielt.winge@gmail.com

© IPO | Tielt-Winge 2024

Openingsuren

Consultaties:
Op afspraak (ma - do)
ipo.tielt.winge@gmail.com