site maker

Diagnostisch onderzoek naar aandacht en AD(H)D

Hoe ziet een diagnostisch onderzoek naar AD(H)D er uit?

•Uitgebreide anamnese: Deze bestaat uit een klachen- en krachteninventarisatie een ontwikkelings- en opvoedingsanamnese, een familale anamnese, het functioneren in kaart brengen op verschillende levensdomeinen, een medische en hulpverleningsgeschiedenis en een lichamelijk ondezoek bij een arts.

• DSM 5 classificatie: Hierbij wordt nagegaan of de kenmerken noodzakelijk volgens DSM V, aanwezig zijn.

• BRIEF vragenlijsten: De BRIEF is geschikt om inzicht te krijgen in executieve problematiek bij screening. Er bestaat een vragenlijst voor zelfrapportage, informantenrapportage en leerkrachtenrapportage

• Klinische observatie: De kenmerken verbonden aan een bepaalde diagnose, in kaart brengen via een klinische observatie tijdens de sessie, thuis of in een schoolse context.

• Intelligentieonderzoek: Om het cognitief functioneren in kaart te brengen.

• Neurologisch onderzoek: Het neurologisch functioneren in kaart brengen a.d.h.v. een QEEG.

• Geheugenonderzoek: Alle aspecten van het geheugen in kaart brengen a.d.h.v. de WMS-IV (volwassenen).

• Neuropsychologisch onderzoek: Hierbij worden psychologische verschijnselen en functies met een veronderstelde neurologische achtergrond onderzocht a.d.h.v.: D-KEFS, NEPSY-II, Complexe figuur van REY, … 

diagnose adhd
Psycholoog

Lynn Spillemaeckers
Erkend Klinisch Psycholoog en Loopbaanbegeleider
Erkenning: 912116905
Visum: 263608
RIZIV: 7-00475-59-000

Contact

Email: lynn.praktijk@gmail.com Telefoon: 0485 21 03 29
Contactformulier


ONLINE AGENDA